Egzamin ustny

Sesja egzaminacyjna dla egzaminów ustnych z języka polskiego trwa od 2 do 20 maja 2022 roku (z wyłączeniem niedziel). Każdego dnia egzamin może rozpocząć się nie wcześniej niż o godzinie 9:00 i nie później niż ok. godziny 18:00. Egzamin będą przeprowadzały 2 osobowe komisje, a każda z nich może w danym dniu przeprowadzić egzamin dla nie więcej niż 20 osób. Szczegółowy harmonogram egzaminu, który otrzymasz w szkole, zawiera listę zdających wraz z godziną ich egzaminu, liczbę przerw i czas ich trwania. Uczniowie będą przystępować do egzaminów w grupach 5 osobowych i wchodzić na salę pojedynczo.

2 maja 2022 r. wraz z przesyłką zawierającą materiały egzaminacyjne do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego do każdej szkoły dostarczona zostanie płyta CD (dwa egzemplarze do każdej szkoły) zawierająca 210 zadań do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego do wykorzystania w dniach 2–20 maja. Zadania będą ponumerowane.

Wylosowane bilety z numerami zadań nie wracają do puli, z której losują kolejni zdający przystępujący do części ustnej egzaminu danego dnia przed danym zespołem przedmiotowym.

Na każdy dzień przeznaczonych jest 20 zestawów. Łącznie w tym roku zostanie wykorzystanych 210 zestawów. Zestawy maturalne, które będą na maturze ustnej w 2022 znajdziesz w naszym Pakiecie Maturalnym dla odpowiedniego Okręgu Komisji Egzaminacyjnej. Każdy okrąg ma inne (często podobne) pytania. Zamawiając pakiet wpisz w formularzu adres, do którego chcesz uzyskać pytania. Patrz: mapa na dole strony.

Egzamin trwa ok. 15 minut i składa się z wypowiedzi monologowej oraz rozmowy z zespołem przedmiotowym. Egzamin sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury. Zespół egzaminacyjny ustala liczbę punktów przyznanych każdemu zdającemu zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

Kartki z notatkami, wylosowany bilet oraz wydruki zadań egzaminacyjnych, po zakończeniu egzaminu, zdający przekazuje przewodniczącemu zespołu przedmiotowego. Przewodniczący zabezpiecza ww. materiały i przechowuje przez okres, w którym zdający może zgłosić zastrzeżenia dotyczące naruszenia przepisów przeprowadzenia egzaminu (co najmniej siedem dni). Następnie materiały te są niszczone. Szczegółowe informacje znajdziesz w harmonogramie CKE. Cały dokument możesz pobrać tutaj.

Egzamin pisemny

Egzaminy pisemne zaczynają się we wtorek 2 maja o godz. 9:00 (podstawa), a o 14:00 do pisania zabiorą się maturzyści na rozszerzeniu; pierwszy dzień poświęcony jest dla języka polskiego. Ostatnia matura pisemna odbędzie się 20 maja 2022. Więcej informacji znajdziesz w harmonogramie z linku powyżej.

Często zadawane pytania

Czy pytania będą takie same w całym kraju?

Nie, ponieważ w każdym z 8 oddziałów CKE jest inna pula pytań (210 zestawów = 1680 w skali kraju), która powtarza się tylko w danym regionie, każdego dnia egzaminu.

Czy zdający 7 maja i 21 maja będą mieli szansę trafić to samo pytanie?

To zależy od Komisji Egzaminacyjnej w Twojej szkole. Egzaminatorzy mają do dyspozycji pulę 210 pytań. Jednak mogą danego dnia udostępnić do losowania np. tylko 20 z nich. Sposób wyboru pytań pozostaje często indywidualną metodą w danej szkole. Biorąc pod uwagę doświadczenia z lat ubiegłych, rzadko zdarza się, aby zdający mógł losować z całej puli. Podsumowując: egzaminatorom zależy, aby uniknąć powtórki pytań. Dlatego w danej grupie zdającej raz wylosowane pytanie jest wyciągane z puli. Czy trafisz na pytanie, które miał znajomy, pozostaje wysoce losowe i mało prawdopodobne. Polecamy zapoznać się z 210 zestawami w Pakiecie Maturalnym z Twojego województwa. Dzięki temu świetnie zdasz część ustną i poradzisz sobie lepiej na egzaminie pisemnym :-)

Czy warto dzielić się na grupy wg dnia i wspólnie przygotowywać do matury?

Wspólna nauka może być dobrym pomysłem. Jednak nie należy liczyć w tym roku, że osoby z tego samego dnia będą miały te same pytania. Dana pula pytań będzie losowana każdego dnia (w zależności od ustroju egzaminacyjnego w danej szkole), a raz zadany zestaw zostanie usunięty, dlatego tworzenie grup wg dnia nie spowoduje, że zdający później poznają pytania.

Jaki wpływ na mój egzamin ma fakt, że w szkole są dwie komisje egzaminacyjne?

Komisje nie powinny na siebie oddziaływać. W obu grupach są inni członkowie komisji oraz zdający, a także pytania. Egzaminatorzy mają na celu uniknąć dostępu do tych samych pytań, dlatego udostępnią do losowania różne przedziały pytań.

Do jakiego Okręgu Komisji Egzaminacyjnej należę?

Mamy 8 okręgów egzaminacyjnych, które są podzielone według województw, jak prezentuje poniższa mapa.

mapa_cke
Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?